Small Stakes No Limit Holdem recension

Small Stakes No Limit Holdem är skriven av Ed Miller, Sunny Mehta och Matt Flynn och släpptes under 2009 som en e-bok för $99. Boken finns idag även tillgänglig i en inbunden version och kostar omkring 200kr om du väljer att beställa det från en svensk bokhandel online.

Boken är indelad i 4 delar och riktar in sig på nl200 shorthanded online. Första delen är lite utav en introduktion där författarna betonar vikten av ett aggressivt spel och varför det är så viktigt att stjäla potter.

Del 2 är bokens mest omfattande del och inleds med ett kapitel om att stjäla blinds och spela position. Nästa kapitel handlar om att profilera motståndare med hjälp av statistik från en HUD. Kapitlet är tämligen enkelt och bör mest ses som en introduktion om du själv inte har erfarenhet av att använda en HUD. Sedan följer i mitt tycke 2 av bokens bästa kapitel där det första handlar om barreling och det andra om att få ut värde med bra händer. Författarna redovisar olika principer för fortsättningssatsning och hur man kan agera på A-höga brädor samt vilka kort som är bra för att fortsättningssatsa på senare gator.

Efterföljande kapitel handlar om 3-bettade, 4-bettade och 5-bettade potter. De redogör för grundläggande matematik och förklarar varför man ska 3-betta pre flop, när man kan 3-betta light, hur du försvarar dig mot en aggressiv 3-bettare , när du kan 4- och 5-betta light osv. De tar upp många olika strategier, men dessvärre presenterar de inte någon utav strategierna särskilt djupt.

De sista kapitlena i del 2 handlar om att isolera sämre spelare, hantera motståndares aggressivitet samt avslutas med ett antal händer där teorierna används i praktiken.

Del 3 är ett kortare kapitel med 7 tips till framgång i No Limit Holdem. Den här delen sänker helhetsbetyget en del då det är många självklarheter samt upprepningar från innan. Del 3 bidrar inte med någonting nytt utan känns mest som onödig utfyllnad.

Del 4 tar upp lite mer avancerade koncept som t ex balancera egna bettinglines, överbetta flop, planera stora bluffar, fasta betstorlekar samt bankroll management.

Boken rekommenderas till spelare som har problem med aggressivitet och inte stjäl tillräckligt många potter. Har man tagit sig förbi de allra lägsta nivåerna bör man känna till de flesta koncept som boken presenterar. En stor fördel med boken är att den, till skillnad från många andra, riktar in sig på online poker. Personligen tycker jag att de skulle ha kunnat utveckla vissa delar av boken, som t ex introduktionen till HUD-statistik, spelet i 3-, 4- och 5-bettade potter samt gärna fler exempel där man själv inte är pre-flop aggressorn. Överlag är det dock en av de bättre pokerböckerna som jag har läst och något som de flesta spelarna på lägre nivåer säkerligen har stor nytta av.

Relevanta nyheter