Secrets of Short-handed No Limit Hold’em recension

Secrets of Short–handed No Limit Hold’em är skriven av Danny Ashman som har fina meriter bakom sig som mid- och highstakes spelare. Boken var en av de första som riktade in sig på short-handed spel och har fått väldigt blandade recensioner.

Danny Ashman har själv sagt att han är en professionell pokerspelare i första hand och att boken därför inte är så välskriven som man kan förvänta sig. Bokens inledande kapitel tar upp saker runt omkring poker som är viktigt att tänka. Han skriver kortfattat om ämnen som mental disciplin, bankroll management och har även ett kort kapitel inriktat på pokermatematik.

Kapitel 5 är inriktat på spelet pre flop. Kapitlet består av 15 sidor, varav sista 5 sidorna är rena handexempel. Bokens inledande kapitel tyder på att målgruppen är spelare med begränsad pokererfarenhet, och baserat på det håller inte pre-flop kapitlet någon vidare kvalitet. Han missar ta upp viktiga koncept som positionsspel och 3-4-5-bets dynamik.

Kapitel 6 och 7 handlar om spelet post flop. Kapitlet är bättre än de tidigare, men lämnar likväl en del tomrum. Ashman presenterar inte viktiga koncept som värdesatningar, semibluffar och bluffar förrän i bokens avslutande kapitel. För en nybörjare skulle strukturen vara nyttigare om dessa koncept presenteras innan kapitel 5. Boken avslutas med hand-för-hand beskrivningar för olika heads up matcher.

Boken har utan tvekan sina svagheter. Ashman går inte genom alla grundläggande koncept som är av intresse och strukturen är inte särskilt bra. Ändå finns ett visst värde av att läsa igenom hans tankegångar i alla enskilda händer.

Relevanta nyheter