Analytical No-limit Hold’em – Crushing mid-stakes short-handed games

Många blev nog ytterst excalterade när twoplustwo annonserade att de skulle släppa en bok inriktad på midstakes short-handed cash games då det tidigare utbudet på marknaden främst bestått av dyra e-böcker. Tyvärr lever boken inte upp till de högt ställda förväntningarna åtminstone jag hade, men den får ändå ses som en bra bok som kan hjälpa många spelare på de lägre nivåerna.

Bokens författare, Thomas Bakker, har en range- och matematikorienterad attityd till poker. Gillar du inte ev-kalkulationer så är inte den här boken något för dig. Viss pokermatematik rekommenderas för att du ska kunna följa med bra i boken även om de flesta uträkningar förklaras.

Boken består av 7 delar. Den första delen tar upp range-orienterat tänkande där författaren bland annat tar upp polariserade ranger och hur man exploaterar polariserade ranger. Del 2 handlar om pre-flop spel i ohöjda potter. En stor del av denna sektion handlar om spel mot shortstacks och i övrigt är kapitlet ganska grundläggande.

Del 3 har titeln ”post flop play in single raised pots”. I detta kapitel tas ämnen som hand reading, kort kombinatorik, brädtextur, c-betting samt perceived ranges upp.

Del 4 handlar om spel mot svaga motståndare. Kapitlet inleds med hur man snabbt kan identifiera svaga motståndare, sedan beskrivs hur man kan isolera fisken samt spel post-flop.

Del 5 handlar om 3-bettade potter. Kapitlet omfattar ungefär 50 sidor och tar upp många intressanta aspekter av 3-bettade potter, som t ex när man blir 3-bettad ur position, post-flop spel i 3-bettade potter med och utan initiativ samt squeezes. En del av det författaren förespråkar känns inte anpassat till dagens online poker. Som ett exempel på detta förespråkar författaren en 4-bets betsize till 36bb i $5/$10 för att en mindre betsize ger motståndaren alldeles för bra odds till att syna.

Del 6 tar upp en del mindre ämnen förhållandevis kortfattat och känns mest som utfyllnad till boken. Den sista delen av boken består av övningar baserade på bokens innehåll.

Rekommenderas boken?
Det beror lite på dina kunskaper. Boken kommer knappast lära dig krossa dagens midstakes cash games som titeln säger, men det finns en hel del information som kan vara nyttig för spelare som håller till på lägre nivåer. Dessvärre finns en del språkliga samt slarvfel i boken, men i det stora hela är det en helt ok bok som kräver en del förkunskaper.

Relevanta nyheter