Pokerturneringar – ett skicklighetsspel enligt HD

Tidigare idag kom Högsta Domstolens dom i Grebbestad-målet. I domen meddelar HD att Cashgames är ett spel “som tillväsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § brottsbalken medan huvudturneringen och sidoturneringarna (sit-and-go) inte utgör sådant spel.”

Målet finns att läsa här:

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2011/2011-04-06%20B%202760-09%20Dom.pdf

 

Vi återkommer senare med kommentarer om domen.

Relevanta nyheter