Skattefri poker – en guide till skattefria pokervinster

En fråga som ofta diskuteras bland pokerspelare är om vinsterna är skattefria. Vår förhoppning är att denna artikel ska hjälpa dig förstå vad som avgör om dina vinster måste beskattas eller ej.

Skatteverket publicerade ett officiellt ställningstagande i juni 2009 som du kan läsa här. Enligt svensk lagstiftning är vinster i svenska lotterier skattefria och enligt skatteverkets officiella ställningstagande omfattas pokerspel av lotterilagens definition av lotteri ”trots att graden av spelarens individuella skicklighet har betydelse i förhållande till spelets slumpmoment.” Tidigare har vinster i utländska lotterier beskattats som inkomst av kapital, men EG-domstolen har fastslagit att detta strider mot EG-fördragets rätt för företagare som är etablerade inom en medlemsstat att tillhandahålla sina tjänster till mottagare i annan medlemsstat.

Det är därför mycket viktigt att ta reda på om spelbolaget har sitt säte, eller sin huvudsakliga verksamhet, inom EU. Skatteverket skriver följande:
” Rätten till fri rörligheten av tjänster utövas av den som tillhandahåller tjänsten, vilket förutsätter att spelanordnaren har etablerat sin verksamhet i en stat inom gemenskapen. Verksamheten ska därmed ha en sådan fysisk och ekonomisk integration med verksamhetslandet att det kan liknas vid en form av hemvist.”

Det är ofta oklart vart ett spelbolag har sitt säte. Skatteverket skriver att lokaliseringen av den tekniska utrustningen inte har någon betydelse vid bedömning om vart spelet är anordnat. Det samma gäller även bolagets spellicens. Många spelbolag presenterar nödvändiga uppgifter på deras hemsida eller i villkoren som måste accepteras för att du ska kunna skapa ett spelkonto. Vid en eventuell taxering är det du som har bevisbördan. Det är därför viktigt att ta reda på vart företaget du sluter avtalet med har sitt säte.

Om du inte vet vart arrangören finns är det viktigt att du uppger det i din inkomstdeklaration under övriga upplysningar och lämna den information du har om arrangören. Då slipper du betala skattetillägg om skatteverket bedömer bolaget som skattebelagt.

Vilka pokerrum är då skattefria för svenska spelare?
Vi kan inte garantera någonting, men vi gör alltid efterforskningar på våra samarbetspartners. Om vi bedömer en samarbetspartner vara skattefri för svenska spelare uppger vi detta i vår recension om spelbolaget. Kontakta oss om du har några frågor så hjälper vi till så gott som vi kan.

Relevanta nyheter